ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ - Τ.Ε.Ε. - Ι.Β.

περιοχή μαθητών - κάντε κλικ για είσοδο

Share |

Atomium Kifissia Facebook

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Το Νέο Εξεταστικό Σύστημα Εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2005/06, περιλαμβάνει έξι εξεταζόμενα μαθήματα, περιορισμούς στην επιλογή των Επιστημονικών Πεδίων, ενώ καθοριστικός παράγοντας για την εισαγωγή θα είναι το βαθμολογικό όριο στο μισό του άριστα - 10 με άριστα το 20 για τον γενικό βαθμό πρόσβασης ή 10.000 μονάδες στο τέλειο των 20.000 μονάδων, δηλαδή θα ορίζεται όχι αριθμός εισακτέων με την έννοια της υποχρεωτικής κάλυψης του συνόλου των προσφερόμενων θέσεων εισακτέων αλλά ανώτατος αριθμός εισακτέων, δηλαδή αριθμός προσφερόμενων θέσεων οι οποίες μπορούν να καλυφθούν από υποψήφιους που πετυχαίνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση δηλαδή από 10.000 μόρια και πάνω. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που θα έχουν πιάσει τη βαθμολογική βάση είναι μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων εισακτέων τότε οι περισσευούμενες θέσεις θα μένουν ακάλυπτες.

Οι μαθητές που θα φοιτήσουν τη νέα σχολική χρονιά στην Γ' τάξη του Ενιαίου Λυκείου θα δώσουν Πανελλήνιες Εξετάσεις σε 6 μαθήματα (από 9 που εξετάζονται σήμερα), προκειμένου να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Βεβαίως οι μαθητές της Γ' τάξης Λυκείου θα παρακολουθούν υποχρεωτικά πέραν των έξι (6) πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων και άλλα μαθήματα που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα στα οποία θα εξετάζονται ενδοσχολικά.

Σε ποια θα εξεταστούν :

Συγκεκριμένα οι μαθητές της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου που θα επιλέξουν την Θεωρητική Κατεύθυνση θα εξεταστούν πανελλαδικώς στην Ιστορία, στα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα, στα Λατινικά, στη Νεοελληνική Λογοτεχνία, στη Νεοελληνική Γλώσσα και σε ένα έκτο μάθημα που θα επιλέγουν οι ίδιοι οι μαθητές ανάμεσα στα πρώην μαθήματα Γενικής Παιδείας που θα παρακολουθούν στη διάρκεια του έτους (Ιστορία - Φυσική - Βιολογία - Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής). Όσοι επιλέξουν τη Θετική Κατεύθυνση θα εξεταστούν πανελλαδικώς στα Μαθηματικά, στη Φυσική, στη Χημεία, στη Βιολογία, στη Νεοελληνική Γλώσσα και σε ένα έκτο μάθημα που θα επιλέγουν οι ίδιοι οι μαθητές ανάμεσα στα πρώην μαθήματα Γενικής Παιδείας που θα παρακολουθούν στη διάρκεια του έτους (Φυσική - Βιολογία - Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής - Ιστορία). Τέλος, όσοι επιλέξουν την Τεχνολογική Κατεύθυνση θα εξεταστούν πανελλαδικώς στα Μαθηματικά, στη Φυσική, στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (τα σημερινά μαθήματα κατεύθυνσης), στη Νεοελληνική Γλώσσα και σε ένα έκτο μάθημα που θα επιλέγουν οι ίδιοι οι μαθητές ανάμεσα στα πρώην μαθήματα Γενικής Παιδείας που θα παρακολουθούν στη διάρκεια του έτους (Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής - Φυσική - Ιστορία - Βιολογία).

Οι μαθητές όλων των Κατευθύνσεων που επιλέγουν ως δεύτερο Πεδίο το 5ο (Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης) από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας ως δεύτερο μάθημα επιλέγουν τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και εξετάζονται υποχρεωτικά, επιπλέον των έξι μαθημάτων, και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Πώς «βγαίνει» ο Βαθμός Πρόσβασης.

H εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εξαρτάται από τον Βαθμό Πρόσβασης των έξι μαθημάτων της Γ' τάξης που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ο Βαθμός Πρόσβασης κάθε μαθήματος για τους μαθητές της Γ' τάξης προκύπτει ως εξής:
Βαθμός Πρόσβασης = (Γραπτός βαθμός) X 0,7 + (προφορικός βαθμός) X 0,3
Αν η διαφορά μεταξύ του γραπτού και του προφορικού βαθμού είναι μεγαλύτερη από δύο (2) μονάδες τότε μειώνεται ή αυξάνεται ο προφορικός βαθμός, ώστε να διαφέρει από τον γραπτό κατά δύο μονάδες. Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης διαμορφώνεται κατά 100% από τον Βαθμό Πρόσβασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ' τάξης.

Ο συνολικός αυτός αριθμός των μορίων προκύπτει :

 1. Από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (Γ.B.Π.) των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 8, και
 2. Από τον βαθμό του 1ου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επί 1,3 και του δεύτερου επί 0,7. Αν τα μαθήματα αυτά αντικατασταθούν από μαθήματα Γενικής Παιδείας, τότε το πρώτο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,9 και το δεύτερο με 0,4.
 3. Ο συνολικός αριθμός των μορίων πολλαπλασιάζεται επί 100.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μέχρι 2 Επιστημονικά Πεδία

Οι μαθητές κάθε Κατεύθυνσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο επιστημονικά Πεδία, ως εξής:

 • Αν οι μαθητές επιλέξουν ένα μόνο επιστημονικό Πεδίο, τότε έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε Πεδία.
 • Αν, όμως, επιλέξουν δύο επιστημονικά Πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της Κατεύθυνσης που παρακολούθησαν και στο άλλο Πεδίο το 2ο μάθημα Γενικής Παιδείας, που θα επιλέξουν, θα είναι υποχρεωτικά το ίδιο και για τα δύο επιλεγέντα Πεδία. H επιλογή του 6ου μαθήματος (Γενικής Παιδείας) θα γίνεται με βάση τα επιστημονικά Πεδία που θα επιλέξει ο μαθητής. Έτσι οι δυνατότητες επιλογής του 6ου πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος επιλογής για τους μαθητές της κάθε κατεύθυνσης θα είναι οι εξής :

  • Οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν εκτός από το 1ο και το:
   2ο ή 4ο Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής.
   3ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τη Βιολογία.
   5ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικ. Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).
  • Οι μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν:
   Το 2ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο ή το 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο ή το 3ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.
   Εάν δηλώσουν ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου Επιστημονικού Πεδίου και το 1ο Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν την Ιστορία.
   Εάν δηλώσουν ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου Επιστημονικού Πεδίου και το 5ο Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).
  • Οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (και των δύο Κύκλων) που θέλουν να δηλώσουν:
   Το 2ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.
   Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επιστημονικού Πεδίου και το 1ο Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν την Ιστορία.
   Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επιστημονικού Πεδίου και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τη Βιολογία.
   Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επιστημονικού Πεδίου και το 5ο Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικ. Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1. ΑΡΧΑΙΑ         ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1,3) 2.ΙΣΤΟΡΙΑ  (0,7)
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ     ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ     ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη       Επιλογή (Γ.Π.)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)  (0,9)
6. Νεότ. Ελλ. Ιστορία (Γ.Π.) (0,4)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,9)
6. Νεότ. Ελλ. Iστορία (Γ.Π.) (0,4)
5. Νεοελ. Γλώσσα      (Γ.Π.) (0,9)
6. Νεότ. Ελλ. Ιστορία (Γ.Π.) (0,4)
  2ο ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
3. ΧΗΜΕΙΑ
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Μαθ/κά - Στατ/κή (Γ.Π.) (0,9)
6.Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)  (0,4)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.)
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1,3)
4. ΧΗΜΕΙΑ (0,7)
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Βιολογία (Γ.Π.) (0,9)
6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,4)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.)
5. Βιολογία (Γ.Π.) (0,9)
6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,4)
5. Βιολογία (Γ.Π.) (0,9) 6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,4)
4ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
3. ΧΗΜΕΙΑ
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
3. ΧΗΜΕΙΑ- ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Μαθ/κά - Στατ/κή (Γ.Π.) (0,9)
6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,4)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.)
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ.  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2 . ΦΥΣΙΚΗ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3)
7. Μαθ/κά- Στατ/κή (Γ.Π.) (0,7)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3)
7. Μαθ/κά- Στατ/κή (Γ.Π.) (0,7)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3)
7. Μαθ/κά - Στατ/κή (Γ.Π.) (0,7)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3)
7. Μαθ/κά- Στατ/κή (Γ.Π.) (0,7)

Επιλογή πριν από τις εξετάσεις

Στο σύστημα που ίσχυε μέχρι τώρα, η επιλογή των επιστημονικών Πεδίων γινόταν από τον μαθητή με τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, αφού τελείωνε η σχολική χρονιά και αφού ο μαθητής είχε τους βαθμούς του. Με το νέο σύστημα η επιλογή των δύο επιστημονικών Πεδίων γίνεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, ουσιαστικά πριν από τις εξετάσεις (σε χρόνο που θα προσδιοριστεί μελλοντικά) με την επιλογή του 6ου (πανελλαδικώς εξεταζόμενου) μαθήματος Γενικής Παιδείας.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για κάθε επιστημονικό πεδίο που επιλέγει ο υποψήφιος έχει ένα σύνολο μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή του στα τμήματα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

Ο υπολογισμός των μορίων γίνεται ως ακολούθως :

Αρχικά πολλαπλασιάζονται ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές.

Στη συνέχεια αθροίζονται τα τρία γινόμενα και το άθροισμα αυτό πολλαπλασιάζεται με το εκατό. Δηλαδή, το σύνολο μορίων δίνεται από τη σχέση :

[(γενικός βαθμός πρόσβασης χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ 1,3) + (βαθμός β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ 0,7)] χ 100.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, τότε οι βαθμοί των μαθημάτων που τα αντικαθιστούν πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές τους.Για τα τμήματα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα το σύνολο μορίων δίνεται από τη σχέση :[(γενικός βαθμός πρόσβασης χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α’ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ 1,3) + (βαθμός β’ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ 0,7) + (βαθμός ειδικού μαθήματος χ 1 ή 2 κατά περίπτωση)] χ 100.

Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το εξής παράδειγμα :

Υποθέτουμε ότι ο υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, έχει δε γενικό βαθμό πρόσβασης 17,63 και βαθμό πρόσβασης στα Αρχαία κατεύθυνσης, 19,3 στην Ιστορία κατεύθυνσης, 16,8 στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής γενικής παιδείας, 14,4 στη Φυσική γενικής παιδείας, 17,3 στη Βιολογία γενικής παιδείας και σταΑγγλικά 12,4.

 • Στο 1ο επιστημονικό πεδίο ο υποψήφιος αυτός θα έχει:
  α) για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα,
  σύνολο μορίων = (17,63χ8) + (18,1 χ 1,3) + (19,3 χ 0,7) = 178,08 χ 100 = 17.808
  β) για το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας,
  σύνολο μορίων = (17,63χ8) + (18,1 χ 1,3) + (19,3 χ 0,7) + (12,4χ2) = 202,88 χ 100 = 20.288
  γ) για τα τμήματα ΜΜΕ,
  σύνολο μορίων = (17,63χ8) + (18,1 χ 1,3) + (19,3 χ 0,7) + (12,4 χ 1) = 190,48x100 = 19.048
 • Στο 4ο επιστημονικό πεδίο ο υποψήφιος αυτός θα έχει:
  για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα,
  σύνολο μορίων = (17,63 χ 8) + (16,8 χ 0,9) + (15,9 χ 0,4) = 162,52 χ 100 = 16.252