ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ - Τ.Ε.Ε. - Ι.Β.

περιοχή μαθητών - κάντε κλικ για είσοδο
Share |

Atomium Kifissia Facebook

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

προβολήσύμπτυξη  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α', Β', Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Χειμερινό Θερινό
Μαθηματικά 3 ώρες 3 ώρες
Έκθεση - Νέα 2 ώρες 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες 2 ώρες
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2 ώρες  
ΣΥΝΟΛΟ 7 ώρες 7 ώρες

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Χειμερινό Θερινό
Μαθηματικά 3 ώρες 3 ώρες
Φυσική 1 ώρα 1 ώρα
Χημεία 1 ώρα 1 ώρα
Έκθεση - Νέα 2 ώρες 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες 2 ώρες
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2 ώρες  
ΣΥΝΟΛΟ 9 ώρες 9 ώρες

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Χειμερινό Θερινό
Μαθηματικά 4 ώρες 4 ώρες
Φυσική 1 ώρα 1 ώρα
Χημεία 1 ώρα 1 ώρα
Έκθεση - Νέα 2 ώρες 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες 2 ώρες
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2 ώρες  
ΣΥΝΟΛΟ 10 ώρες 10 ώρες


προβολήσύμπτυξη  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Χειμερινό Θερινό
Μαθηματικά 4 ώρες 4 ώρες
Φυσική 2 ώρες 2 ώρες
Χημεία 2 ώρες 2 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2 ώρες 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες 2 ώρες
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2 ώρες  
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες 7 ώρες


προβολήσύμπτυξη  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Χειμερινό Θερινό
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2 ώρες 2 ώρες
Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) 4 ώρες 4 ώρες
Φυσική 2 ώρες 2 ώρες
Χημεία 1 ώρα 1 ώρα
Αρχαία 2 ώρες 2 ώρες
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3 ώρες  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 4 ώρες 4 ώρες
Λατινικά 2 ώρες 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 17 ώρες 17 ώρες

ΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Μαθηματικά 3 ώρες 3 ώρες
Φυσική 2 ώρες 2 ώρες
Χημεία 2 ώρες 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 18 ώρες 18 ώρες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Μαθηματικά 3 ώρες 3 ώρες
Φυσική 2 ώρες 2 ώρες
Τεχνολογία Επικοινωνιών 1 ώρα 1 ώρα
ΣΥΝΟΛΟ 17 ώρες 17 ώρες


προβολήσύμπτυξη  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Χειμερινό Θερινό
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2 ώρες 2 ώρες
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 1 ώρα 2 ώρες
Φυσική 1 ώρα 2 ώρες
Βιολογία 1 ώρα 1 ώρα
Ιστορία 2 ώρες 1 ώρα
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3 ώρες  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 4 ώρες 5 ώρες
Λατινικά 2 ώρες 3 ώρες
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες 2 ώρες
Ιστορία 1 ώρα 1 ώρα
ΣΥΝΟΛΟ 16 ώρες 19 ώρες

ΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Μαθηματικά 4 ώρες 5 ώρες
Φυσική 2 ώρες 3 ώρες
Χημεία 2 ώρες 2 ώρες
Βιολογία 2 ώρες 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 18 ώρες 20 ώρες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ &
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μαθηματικά 4 ώρες 5 ώρες
Φυσική 3 ώρες 2 ώρες
Ανάπτυξη Εφαρμογών 1 ώρα 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες 18 ώρες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ &
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μαθηματικά 4 ώρες 5 ώρες
Μηχανική 3 ώρες 3 ώρες
Βιοχημεία 1 ώρα 1 ώρα
Ηλεκτρολογία 1 ώρα 1 ώρα
ΣΥΝΟΛΟ 16 ώρες 18 ώρες

- Το μάθημα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως επιπλέον για εκείνους που θέλουν να ακολουθήσουν το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
- Το μάθημα του ΣΧΕΔΙΟΥ είναι 6 ώρες εβδομαδιαίως για εκείνους που θέλουν να ακολουθήσουν Αρχιτεκτονική, Γραφιστική κτλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : To πρόγραμμα σπουδών μπορεί να μεταβληθεί με ευθύνη του φροντιστηρίου, όποτε εκείνο το θεωρήσει απαραίτητο.